Zastępstwa


23.10.2018

1a, 1b, 1e – wycieczka

p. J. BROŻYŃSKA

1,2gl. 3d – p. Błaszczyk

 

p. M. NOWAK

3gl. 2a – p. Janiak (za 1e) s.102

4gl. 2a – p. Janiak (za 1e) s.102

5gl. 2d – p. Angelus (za 1b) s.6

6gl. 2d – p. Świątek (za 1b) s.02

8gl. 3c,3d,3e – gr. zwolnione

 

p. D. SZUREK

2gl. 3e – godz. później

3gl. 3e – praca samodzielna

4gl. 2e – p. Zadka

 

p. A.RUSIECKA

1gl. 3e – godz. później

3gl. 2c – p. Hofman (za 1b) s.204

4gl. 2c – p. Hofman (za 1b) s.204

5gl. 2e – p. Kruszyńska (za 1a) s.200

6gl. 2e – ks. Laskowski (za 1a) s.04

7gl. 1c – gr. zwolniona

8gl. 3c – gr. zwolniona

 

p. R. WOJCIECHOWSKI

3gl. 2a – p. Kubik (za 1a) s. 106

2c – p. Hofman (za 1b) s.204

4gl. 2a – p. Kruszyńska (za 1a) s.200 2c – p. Hofman (za 1b) s.204

5gl. 2d – p. Angelus (za 1b) s.6 2e – p. Kruszyńska ( za 1a) s.200

6gl. 2d – p. Świątek (za 1b) s.02 2e – ks. Laskowski ( za 1a) s.04

 

p. P. WOJCIECHOWSKI

1,2gl. 2a – godz. później

3gl. 3b – p. Zadka

4gl.3b – p. Stellert (za 1a) s.104

5gl. 3c – p. Graczyk (za 1a) s. 105

22.10.2018 r.

Nieobecni: p. J. Brożyńska, p. A. Szwankowska

p. J. Brożyńska

1gl. 3d – kl. później

2gl. 3d – p. Błaszczyk

3gl. 3e – p. Bednarczyk

4gl. 1e – p. Kubik (z 1gl.)

5gl. 2e – czytelnia

6gl. 1c – gr. bez w-f zwolniona, pozostali biblioteka

 

p. A. Szwankowska

3gl. 2a – czytelnia

4gl. 2a – p. Bednarczyk

19.10.2018 r.

Klasa 1d i 1e w godz. 9.00-12.00 wyjście do jednostki wojskowej

NIEOBECNI:

p. J. BROŻYŃSKA

1gl. 2d – kl. później

3,4gl. 2e – zajęcia z doradztwa zawodowego

5,6gl. 3e – kl. zwolniona

 

p.M. PIPIA

3gl. 3c – czytelnia

4gl. 1b – p. Bednarczyk

5gl. 3c – p. Bednarczyk

6gl. 1a – p. Bednarczyk

 

p.M. KRUSZYŃSKA

2gl. 1c – gr. bez w-f później, pozostali czytelnia

5gl. 1b – czytelnia

 

p.D. BŁASZCZYK

4gl. 1c – czytelnia

5,6gl. 3d – kl. zwolniona

18.10.2018 r.

Klasa 2b  – wycieczka

NIEOBECNI:

J. BROŻYŃSKA

1,2gl. 2d – p. Zdunek (za 2b)

3gl. 3d – p. Błaszczyk

 

T. KUŚ

6gl. 1e – gr. zwolniona

7,8gl. 3c,3e – zwolniona

 

K.GRACZYK

2gl. 3d – godz. później

3gl. 3c – p. Hofman (za 2b)

5gl. 1c – czytelnia

 

A.RUSIECKA

3gl. 1b – p. Wojciechowski (opieka)

4gl. 1b – p. Hofman (za 2b)

5gl. 2e – gr. zwolniona

6gl. 1d – czytelnia

7,8gl. 3c – gr. zwolniona

 

M. PIPIA

1,2gl. 2c – kl. później

4gl. 1c – czytelnia

5gl.3c – kl. zwolniona

6gl. 1c – p. Błaszczyk

 

A.ŚWIĄTEK

6gl. 3c – kl. zwolniona

7gl. 2c – kl. zwolniona

17.10.2018 r.

J. BROŻYŃSKA

1gl. 2e – godz. później

2gl. 3e – godz. później

3gl. 2d – p. Bednarczyk

4gl. 2d – czytelnia

5gl. 1d – p. Bednarczyk

6gl. 1b – p. Janiak (opieka)

7gl. 1a – zwolnienie

 

D. KUBIK

1gl. 3e – godz. później

2gl. 2e – godz. później

4gl. 1e – religia z 7gl.

5gl. 3a– czytelnia

6gl. 1a – zwolnienie

7gl. 1d – zwolnienie

 

M. PIPIA

1gl. 2c – godz. później

2gl. 2c – j. ang. (cała klasa)

3gl. 3c – biblioteka

4gl. 3c – gr. biblioteka

6gl. 3c – gr. zwolniona

7,8gl. 3c – zwolniona

15.10.2018 r.

Nieobecni: p. J. Brożyńska, p. T. Kuś

p. J. Brożyńska

2gl. 3d – p. Błaszczyk

3gl. 3e – czytelnia

4gl. 1e – p. Kubik

5gl. 2e – p. Bednarczyk

6gl. 1c – gr. bez w-f zwolniona, pozostali biblioteka

 

p. T. Kuś

6gl. 3ab – gr. zwolniona

7gl. 2b – gr. zwolniona

8gl. 3d – gr. zwolniona

11.10.2018 r.

Nieobecni: p. J. Brożyńska, s. D. Sakowicz, p.A. Barwaśna

p. J. Brożyńska

1,2gl. 2d – kl. później

3gl. 3d – p. Błaszczyk

 

s.D. Sakowicz

2gl. 1c – p. Janiak (z 7gl.)

4gl. 2e – czytelnia

5gl. 3b – czytelnia

6gl. 2a – czytelnia

7gl. 3a – sala gimnastyczna

 

p. A. Barwaśna

1gl. 1a – kl. później

 

10.10.2018 p. J. BROŻYŃSKA

1gl. 2e – kl. później

2gl. 3e – czytelnia

3gl. 2d – p. Zdunek (lekcja z 6gl)- na 6gl – p. Janiak (lekcja z 8gl)

4gl. 2d – czytelnia

5gl. 1d – p. Bednarczyk

6gl. 1b – p. Bednarczyk

7gl. 1a – kl. zwolniona

09.10.2018 r.

Nieobecni: p. J. Brożyńska, p.A. Rusiecka, p. A.Barwaśna, s. Sakowicz

p. J. Brożyńska

1,2gl. kl. 3d – p. Błaszczyk

 

p.A. Rusiecka

1gl. 3e – gr. później

3,4gl. 2c – p. R. Wojciechowski (opieka)

5,6gl. 2e – p. R. Wojciechowski (opieka)

7gl. 1c – gr. zwolniona

8gl. 3c – gr. zwolniona

 

p. A.Barwaśna

1,2gl. 3a – kl. później

 

s.D. Sakowicz

4gl. 3a – czytelnia

5gl. 3b – czytelnia

6gl. 2b – gr. bez w-f zwolniona, pozostali czytelnia

7gl. 3e – czytelnia

8gl. 1b – kl. zwolniona

08.10.2018 r.

Nieobecni: p. J. Brożyńska

p. J. Brożyńska

1,2gl. 3d – p. Błaszczyk

3gl. 3e – p. Bednarczyk

4gl. 1e – p. Kubik (z 1gl.)

5gl. 2e – p. Bednarczyk

6gl. 1c – gr. bez w-f zwolniona, pozostali biblioteka

 

05.10.2018
p. J. BROŻYŃSKA
1gl. 2d – godz. później
3gl. 2e – p. Kubik (lekcja z wtorku z 1gl)
4gl. 2e – p. Bednarczyk
5,6gl. 3e – kl. zwolniona

 

p. T.KUŚ

1,2gl. 3d – gr. później

3,4gl. 3ab – czytelnia

5gl. 1e – gr. zwolniona

6,7gl. 2b – gr. zwolniona

 

p. M.NOWAK

1gl. 1ac- gr. późnej

3,4gl. 3ab – p. R. Wojciechowski (opieka)

 

 

 

04.10.2018
p. J. BROŻYŃSKA
1,2gl. 2d – gr. później
3gl. 3d – wycieczka

p. A. SZWANKOWSKA
1gl. 3e – wycieczka
2gl. 2a – p. Gotfryd za 3e
3,4gl. 3e – wycieczka
6,7gl. 3b – kl. zwolniona

Po 2gl 1b wychodzi na Konferencję Kosmiczną z p. R.Wojciechowskim

03.10.2018 r.

Nieobecni: p. W. Włodarczyk

3gl. 1e – p. Angelus (za 3b)

5,6gl. 2b – gr. bez w-f zwolniona, pozostali czytelnia

02.10.2018 r.

Nieobecni: p. R. Wojciechowski

3,4gl.  2ac – p. Nowak (opieka)

5,6gl. 2d – p. Nowak (opieka)

7gl. 1b – czytelnia

28.09.2018

p. K. Graczyk

1gl. 2b – gr. później

2gl. 1a – osoby, które nie mają w-f przychodzą później (pozostali do czytelni)

3gl. 3d – czytelnia

4gl. 3d – czytelnia

5gl. 3c – czytelnia

6gl. 1c – czytelnia

26.09.2018 r.

Nieobecni: p. W. Włodarczyk, p. A.Zdunek (6,7gl.), p. Kuś

p. W. Włodarczyk

1,2 gl. 3b – kl. później

3 gl. 1e – p. Kubik (lekcja z 1 gl. w poniedziałek)

5,6 gl. 2b – gr. bez w-f zwolniona, pozostali – czytelnia

 

p. A. Zdunek

6gl. 2d – p. Janiak (z 8gl.)

7gl. 2d – kl. zwolniona

 

p. T. Kuś

6gl. 1e – czytelnia

7,8gl. 2b – gr. zwolniona

Piątek, 21.09.2018 r.

Nieobecni: p. P. Wojciechowski, p. T. Kuś

P. Wojciechowski

1gl. 2a – gr. później

2gl. 2a – czytelnia

3gl. 3c – p. Pipia (cała klasa)

 

T. Kuś

1,2gl. 3d – gr. później

3,4gl. 3ab – czytelnia

5gl. 1e – gr. zwolniona

6,7gl. 2b – gr. zwolniona

Czwartek, 20.09.2018 r.

Nieobecni: p. P. Wojciechowski

4gl. 3b – czytelnia

5gl. 2a – p. Bednarczyk

6gl. 1b – gr. zwolniona

Środa 19.09.2018 r.

Nieobecni: p. P. Wojciechowski

5gl. 1b – czytelnia

6gl. 3b – czytelnia

7,8gl. 2a – gr. zwolniona

Wtorek 18.09.2018 r.

Nieobecni: p. P. Wojciechowski

1,2gl. 2a – gr. później

3,4gl. 3b – czytelnia

5gl. 3c – czytelnia

7gl. 1b – czytelnia

17.09.2018

Nieobecni: p. A. Janiak

1 gl.  3a – kl. później

2 gl. 1e – czytelnia

3,4 gl. 2e – p. Zadka

6,7 gl. 2d – kl. zwolniona

 

D.Błaszczyk

5 gl. 1c – p. Zadka

6 gl. 3d – p. Bednarczyk

 

A. Stellert

4 gl. 1a – cała klasa s.20

 

P. Wojciechowski

1,2gl. 1a – później

3,4gl. 3b – czytelnia

5gl. 3c – czytelnia

7,8gl. 2a – zwolniona

Czwartek 13.09.2018 r.

Nieobecni: p. E. Chlebicz

1gl. 3b – gr. później

2gl. 1a – czytelnia

3gl. 3c – czytelnia

4gl. 2d – czytelnia

Środa 12.09.2018

Wyjście do kina –  godz. 8.35, powrót na 6gl.

Kl. 3a – p. A. Świątek

Kl. 2a – p. L. Zadka

Kl. 2b – p. M. Bednarczyk

Kl. 2d – p. A. Janiak

Kl. 2e – p. M. Gotfryd

Kl. 1d – p. M. Kruszyńska

 Zastępstwa:

p. Światek

3gl. 1b – p. Szwankowska (za 2a)

p. Gotfryd

2gl. 1e – p. Szwankowska (za 1d)

4gl. 3e – p. Zdunek (za 2b)

 

p. Kruszyńska

3gl. 1a – p. Szurek (za 2e)

5gl. 1a – p. Włodarczyk (za 2b)

 

p. Brożyńska

1gl. 2e – kl. później

2gl. 3e – religia z s. Danutą (za 2a), matematyka  z 1gl. z p. Kubik na 3gl. (w miejsce religii)

3gl. 2d – kino

4gl. 2d – kino

5gl. 1d – kino

6gl. 1b – czytelnia

7gl. 1a – kl. zwolniona

 

p.Chlebicz

1gl. 3a – gr. później

2gl. 2b – kino

4gl. 3d – p. Szurek (za 2e)

5gl. 2c – p. Kubik (za 3a)

6gl. 3c – chemia cała klasa

11.09.2018

Nieobecni: p. Chlebicz

1 gl. 2c – gr. później

2gl. 2a – czytelnia

3gl. 2d – czytelnia

5gl. 3d – czytelnia

6gl. 3b – czytelnia

05.09.2018 r.
Nieobecni: s. D. Sakowicz
1gl. 1b kl. później
2gl. 2a czytelnia
3gl. 3e czytelnia
5gl. 3d czytelnia
6gl. 1c gr. bez w-f zwolniona, pozostali czytelnia
7gl. 1e kl. zwolniona