Zastępstwa


Piątek, 21.09.2018 r.

Nieobecni: p. P. Wojciechowski, p. T. Kuś

P. Wojciechowski

1gl. 2a – gr. później

2gl. 2a – czytelnia

3gl. 3c – p. Pipia (cała klasa)

 

T. Kuś

1,2gl. 3d – gr. później

3,4gl. 3ab – czytelnia

5gl. 1e – gr. zwolniona

6,7gl. 2b – gr. zwolniona

Czwartek, 20.09.2018 r.

Nieobecni: p. P. Wojciechowski

4gl. 3b – czytelnia

5gl. 2a – p. Bednarczyk

6gl. 1b – gr. zwolniona

Środa 19.09.2018 r.

Nieobecni: p. P. Wojciechowski

5gl. 1b – czytelnia

6gl. 3b – czytelnia

7,8gl. 2a – gr. zwolniona

Wtorek 18.09.2018 r.

Nieobecni: p. P. Wojciechowski

1,2gl. 2a – gr. później

3,4gl. 3b – czytelnia

5gl. 3c – czytelnia

7gl. 1b – czytelnia

17.09.2018

Nieobecni: p. A. Janiak

1 gl.  3a – kl. później

2 gl. 1e – czytelnia

3,4 gl. 2e – p. Zadka

6,7 gl. 2d – kl. zwolniona

 

D.Błaszczyk

5 gl. 1c – p. Zadka

6 gl. 3d – p. Bednarczyk

 

A. Stellert

4 gl. 1a – cała klasa s.20

 

P. Wojciechowski

1,2gl. 1a – później

3,4gl. 3b – czytelnia

5gl. 3c – czytelnia

7,8gl. 2a – zwolniona

Czwartek 13.09.2018 r.

Nieobecni: p. E. Chlebicz

1gl. 3b – gr. później

2gl. 1a – czytelnia

3gl. 3c – czytelnia

4gl. 2d – czytelnia

Środa 12.09.2018

Wyjście do kina –  godz. 8.35, powrót na 6gl.

Kl. 3a – p. A. Świątek

Kl. 2a – p. L. Zadka

Kl. 2b – p. M. Bednarczyk

Kl. 2d – p. A. Janiak

Kl. 2e – p. M. Gotfryd

Kl. 1d – p. M. Kruszyńska

 Zastępstwa:

p. Światek

3gl. 1b – p. Szwankowska (za 2a)

p. Gotfryd

2gl. 1e – p. Szwankowska (za 1d)

4gl. 3e – p. Zdunek (za 2b)

 

p. Kruszyńska

3gl. 1a – p. Szurek (za 2e)

5gl. 1a – p. Włodarczyk (za 2b)

 

p. Brożyńska

1gl. 2e – kl. później

2gl. 3e – religia z s. Danutą (za 2a), matematyka  z 1gl. z p. Kubik na 3gl. (w miejsce religii)

3gl. 2d – kino

4gl. 2d – kino

5gl. 1d – kino

6gl. 1b – czytelnia

7gl. 1a – kl. zwolniona

 

p.Chlebicz

1gl. 3a – gr. później

2gl. 2b – kino

4gl. 3d – p. Szurek (za 2e)

5gl. 2c – p. Kubik (za 3a)

6gl. 3c – chemia cała klasa

11.09.2018

Nieobecni: p. Chlebicz

1 gl. 2c – gr. później

2gl. 2a – czytelnia

3gl. 2d – czytelnia

5gl. 3d – czytelnia

6gl. 3b – czytelnia

05.09.2018 r.
Nieobecni: s. D. Sakowicz
1gl. 1b kl. później
2gl. 2a czytelnia
3gl. 3e czytelnia
5gl. 3d czytelnia
6gl. 1c gr. bez w-f zwolniona, pozostali czytelnia
7gl. 1e kl. zwolniona