Zapraszamy na konkurs plastyczny TPD “Wszystkie dzieci są nasze”


Zapraszamy młodzież naszej szkoły do udziału w konkursie plastycznym “WSZYSTKIE DZIECI SĄ NASZE”, organizowanym w ramach obchodów 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice.
Temat prac konkursowych brzmi: “Wszystkie dzieci są nasze”. Tematyka prac powinna dotyczyć działalności, dorobku, tradycji TPD. Format pracy: A3.
Każdy z uczestników może przekazać maksymalnie 1 pracę opatrzoną tytułem oraz swoimi danymi.
W przypadku prac kierowanych z placówek należy umieścić również imię i nazwisko opiekuna oraz dane placówki.

Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć do sieradzkiego TPD (ul. Polna 26 w Sieradzu) z dopiskiem „Wszystkie dzieci są nasze” do 30 kwietnia 2019 r. do godz. 16.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 maja br.

Po szczegółowe informacje zapraszam do biblioteki.