Zajęcia pozalekcyjne


RODZAJ ZAJĘĆ TERMIN PROWADZĄCY NAUCZYCIEL
FAKULTETY Z CHEMII M. WOŹNIAK-PIPIA
FAKULTETY Z FIZYKI W. WŁODARCZYK
FAKULTETY Z HISTORII A. ŚWIĄTEK
KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO E. TALAR
KOŁO JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO wtorek, 14.55 – 15.40 (I gr.)
16.35 – 17.20 (II gr.)
E. CŁAPA
SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU po uzgodnieniu z pedagogiem M. BEDNARCZYK
ZAJĘCIA SPORTOWE
M. NOWAK
(KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT,
KOSZYKÓWKA i PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCY)
R. WOJCIECHOWSKI (PIŁKA SIATKOWA – dziewczęta i chłopcy)
KOŁO DZIENNIKARSKIE A. MIELCZAREK – HOFMAN
Szkolny DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY A. JANIAK, D. BŁASZCZYK