Zajęcia pozalekcyjne


RODZAJ ZAJĘĆ TERMIN PROWADZĄCY NAUCZYCIEL
FAKULTETY Z CHEMII czwartek, 14.55 (co 2 tygodnie) M. WOŹNIAK-PIPIA
FAKULTETY Z FIZYKI poniedziałek, 14.55 W. WŁODARCZYK
FAKULTETY Z HISTORII  środa, 8.00, s. 02 A. ŚWIĄTEK
KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO środa, 9.45, s. 04a E. TALAR
KOŁO JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO środa, 14.05 (I gr.)
14.55 (II gr.)
E. CŁAPA
SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU po uzgodnieniu z pedagogiem M. BEDNARCZYK
ZAJĘCIA SPORTOWE
piątek, 14.00 -15.00

wtorek, 14.50 – 16.15

M. NOWAK
(KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT,
KOSZYKÓWKA i PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCY)
poniedziałek, 15.00 – 16.00, środa 15.00 – 16.00 R. WOJCIECHOWSKI (PIŁKA SIATKOWA – dziewczęta i chłopcy)
KOŁO DZIENNIKARSKIE A. HOFMAN
Szkolny DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY A. JANIAK, D. BŁASZCZYK