Zajęcia pozalekcyjne


RODZAJ ZAJĘĆ TERMIN PROWADZĄCY NAUCZYCIEL
FAKULTETY Z CHEMII Marzena WOŹNIAK-PIPIA
FAKULTETY Z FIZYKI Witold WŁODARCZYK
FAKULTETY Z HISTORII Agnieszka ŚWIĄTEK
KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO Elżbieta TALAR
KOŁO JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO wtorek, 14.55 – 15.40 (I gr.)
16.35 – 17.20 (II gr.)
Emilia CŁAPA
SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU po uzgodnieniu z pedagogiem Małgorzata BEDNARCZYK
ZAJĘCIA SPORTOWE
Magdalena NOWAK
(koszykówka dziewcząt,
koszykówka i piłka ręczna chłopcy)
Rafał WOJCIECHOWSKI (piłka siatkowa – dziewczęta i chłopcy)
KOŁO DZIENNIKARSKIE Aleksandra MIELCZAREK – HOFMAN
Szkolny DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY Agata JANIAK, Dorota BŁASZCZYK
KOŁO FOTOGRAFICZNE Piotr WOJCIECHOWSKI
TANIEC wtorek 3,4 g.l.,
czwartek 1,2 g.l.
Beata TOBOŁA