Ubezpieczenie uczniów


UBEZPIECZENIE 2020/2021

Informacje o ubezpieczeniu na rok szkolny 2020/2021

 

POLISA EDU – A/P 084774    SKŁADKA 65 ZŁ

data obowiązywania polisy i ochrony ubezpieczeniowej :

01.09.2020 do 30.09.2021r.

 

POLISA EDU – A/P 084776    SKŁADKA 60 ZŁ

data obowiązywania polisy i ochrony ubezpieczeniowej :

01.09.2020 do 31.08.2021r.

Instrukcja zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia EDU Plus.

Przed przystąpieniem do zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia EDU Plus prosimy o przygotowanie:

 • serii i numeru polisy, z której będzie zgłaszane roszczenie – info w sekretariacie oraz na stronie placówki
 • danych osobowych osoby Ubezpieczonej
 • dane Ubezpieczającego
 • numer rachunku bankowego, na które należy wypłacić świadczenie
 • dokumentacji medycznej z danego zdarzenia ( SOR, ksero historii choroby, wypis ze szpitala )

 

 

Szkodę można zgłosić w następujący sposób:

 

Przed zgłoszeniem roszczenia prosimy o kontakt telefoniczny po numerem telefonu 535 649 111 do dedykowanego opiekuna pana Rafała Adamskiego, który pomoże w likwidacji danej szkody.

 • Internetowo – za pośrednictwem strony internetowej interrisk.pl link poniżej: https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new
 • Pocztą tradycyjną – kompletną dokumentację należy wysłać na poniższy adres:

  Przegr. Pocztowa nr 3334 40-610 Katowice

 • Pocztą elektroniczną – skany wymaganych dokumentów (wskazanych w § 21 OWU) należy przesłać na adres e-mail: szkody@interrisk.pl
 • Telefonicznie – na numer telefonu InterRisk Kontakt: (22) 575 25 25

 

Druk zgłoszenia roszczenia dostępny jest do pobrania na stronie www.interrisk.pl pod poniższym linkiem: https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/ oraz w sekretariacie placówki.

Ubezpieczenie w roku szkolnym 2019/2020

Informacje o ubezpieczeniu na rok szkolny 2019/2020

Polisa seria EDU-AP numer 066868

Składka 56 zł  Suma ubezpieczenia 30 000 zł

 

Polisa seria EDU-AP numer 066855

Składka 60 zł Suma ubezpieczenia 30 000 zł

 

data obowiązywania polisy i ochrony ubezpieczeniowej :

01.09.2019 do 31.08.2020r.

 

 

Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia EDU PLUS

 

          PRZEGR. POCZTOWA NR 3334

          40-610 KATOWICE

 

Jakie dokumenty należy przygotować do złożenia roszczenia?

 

Wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia. Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą elektroniczną, bądź listowną,

 1. kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,
 2. protokół powypadkowy (sporządzony np. przez Ubezpieczającego) lub protokół policyjny(opcjonalnie),
 3. inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo,
 4. numer rachunku bankowego (niezbędny w przypadku zgłoszenia szkody on-line),

 

W przypadku zgłaszania roszczeń z klauzuli dotyczącej zwrotu kosztów leczenia lub nabycia środków pomocniczych np.: stabilizatora – należy w celu udokumentowania zakupu przedstawić fakturę imienną na dziecko (osoba fizyczna ma możliwość zamiany paragonu na fakturę w ciągu trzech miesięcy od daty wystawienia paragonu).

 

 

Szanowni Państwo,

 

w celu ułatwienia Państwu współpracy z firmą ubezpieczeniową w razie zaistnienia zdarzenia wypadkowego oraz uniknięcia błędów przy zgłoszeniach szkód wynikających z nieszczęśliwych wypadków, proszę o kontakt przed zgłoszeniem szkody.

Postaram się Państwu pomóc w procesie zgłaszania szkody jak i również w innych Państwa problemach związanych z ubezpieczeniami. Pozostaje do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 535 649 111  Rafał Adamski

Szanowni Rodzice,

W zakresie szkolnego ubezpieczenia NNW, nasza placówka zdecydowała się na współpracę z Bezpieczny.pl, reprezentującą Towarzystwo AXA TU i R S.A. Podjęto decyzję o wyborze wariantu III  – składka 55 zł.

 Pragniemy nadmienić, iż nasza placówka nie otrzymuje żadnych korzyści w zamian za wybór oferty ubezpieczeniowej. Naszym celem jest wyłącznie dobro naszych wychowanków oraz to, by objęci byli jak najlepszą ochroną ubezpieczeniową od nieszczęśliwych zdarzeń.

Do Państwa dyspozycji jest Opiekun ze strony Bezpieczny.pl -AXA Pan Tomasz Kołowrotkiewicz  e-mail: tkolowrotkiewicz@bezpieczny.pl  

  Infolinia AXA [pn-pt 8-19]: 801 200 200 | (22) 555 00 00

  Infolinia Bezpieczny.pl [pn-pt 8-16]: (58) 718 92 53

  SMS o treści “SZKODA” na nr 536 571 950

 

Tabela Uszczerbku    https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

Warunki Umowy –    https://bezpieczny.pl/dokument/warunki-ubezpieczenia

        POLISA NR  92201507

                                          

Dokumenty jakie należy zgromadzić w celu zgłoszenia zdarzenia:  

– wypełniony przez Rodzica wniosek o wypłatę świadczenia, dostępny w placówce bądź do pobrania https://bezpieczny.pl/wniosek-nnw-szkolne

– wypełnione przez placówkę oświadczenie dostępne w sekretariacie placówki

– kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenia pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,

– kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni.

Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

– Zgłoszenie szkody online https://axa.pl/centrum-klienta/zgloszenie-zdarzenia/ubezpieczenia-na-zycie-zdrowie-nnw-inwestycje/zgloszenie-zdarzenia-przez-internet/nnw-azs-pttk-szkolne-bezpiecznypl-edupolisapl/

– Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na email:   szkody@bezpieczny.pl

– Przesłać drogą listowną na adres :

 AXA TUiR S.A.

 1. Chłodna 51, 00-867 Warszawa