Ubezpieczenie uczniów


Ubezpieczenie w roku szkolnym 2019/2020

Informacje o ubezpieczeniu na rok szkolny 2019/2020

Polisa seria EDU-AP numer 066855  składka 60 zł

Polisa seria EDU-AP numer 066868  składka 56 zł

data obowiązywania polisy i ochrony ubezpieczeniowej :

01.09.2019 do 31.08.2020

 

Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia EDU PLUS

InterRisk TU S.A.

ViennaInsuranceGroup

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

  • Osobiście – w dowolnej jednostce Interrisk TU S.A. Vienna Insurance Group;

adresy na www.interrisk.pl

 

Jakie dokumenty należy przygotować do złożenia roszczenia?
Wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia. Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą elektroniczną, bądź listowną,

  1. kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,
  2. protokół powypadkowy (sporządzony np. przez Ubezpieczającego) lub protokół policyjny(opcjonalnie),
  3. inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo,
  4. numer rachunku bankowego (niezbędny w przypadku zgłoszenia szkody on-line),

W przypadku zgłaszania roszczeń z klauzuli dotyczącej zwrotu kosztów leczenia lub nabycia środków pomocniczych np.: stabilizatora – należy w celu udokumentowania zakupu  przedstawić fakturę imienną na dziecko (osoba fizyczna ma możliwość zamiany paragonu na fakturę w ciągu trzech miesięcy od daty wystawienia paragonu).

Szanowni Państwo,
w celu ułatwienia Państwu współpracy z firmą ubezpieczeniową w razie zaistnienia zdarzenia wypadkowego oraz uniknięcia błędów przy zgłoszeniach szkód wynikających z nieszczęśliwych wypadków, proszę o kontakt przed zgłoszeniem szkody.
Postaram się Państwu pomóc w procesie zgłaszania szkody jak i również w innych Państwa problemach związanych z ubezpieczeniami. Pozostaje do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 535 649 111    Rafał  Adamski

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia

Szanowni Rodzice,

W zakresie szkolnego ubezpieczenia NNW, nasza placówka zdecydowała się na współpracę z Bezpieczny.pl, reprezentującą Towarzystwo AXA TU i R S.A. Podjęto decyzję o wyborze wariantu III  – składka 55 zł.

 Pragniemy nadmienić, iż nasza placówka nie otrzymuje żadnych korzyści w zamian za wybór oferty ubezpieczeniowej. Naszym celem jest wyłącznie dobro naszych wychowanków oraz to, by objęci byli jak najlepszą ochroną ubezpieczeniową od nieszczęśliwych zdarzeń.

Do Państwa dyspozycji jest Opiekun ze strony Bezpieczny.pl -AXA Pan Tomasz Kołowrotkiewicz  e-mail: tkolowrotkiewicz@bezpieczny.pl  

  Infolinia AXA [pn-pt 8-19]: 801 200 200 | (22) 555 00 00

  Infolinia Bezpieczny.pl [pn-pt 8-16]: (58) 718 92 53

  SMS o treści “SZKODA” na nr 536 571 950

 

Tabela Uszczerbku    https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

Warunki Umowy –    https://bezpieczny.pl/dokument/warunki-ubezpieczenia

        POLISA NR  92201507

                                          

Dokumenty jakie należy zgromadzić w celu zgłoszenia zdarzenia:  

– wypełniony przez Rodzica wniosek o wypłatę świadczenia, dostępny w placówce bądź do pobrania https://bezpieczny.pl/wniosek-nnw-szkolne

– wypełnione przez placówkę oświadczenie dostępne w sekretariacie placówki

– kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenia pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,

– kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni.

Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

– Zgłoszenie szkody online https://axa.pl/centrum-klienta/zgloszenie-zdarzenia/ubezpieczenia-na-zycie-zdrowie-nnw-inwestycje/zgloszenie-zdarzenia-przez-internet/nnw-azs-pttk-szkolne-bezpiecznypl-edupolisapl/

– Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na email:   szkody@bezpieczny.pl

– Przesłać drogą listowną na adres :

 AXA TUiR S.A.

  1. Chłodna 51, 00-867 Warszawa