Spotkania z RODZICAMI – 7 stycznia 2019 r.


Spotkania z RODZICAMI  – 7 stycznia 2019 r., godz. 17.00

KI. Ia – 201
Kl. Ib – 103
Kl. Ic – 202
Kl. Id – 04
KI. Ie – 105

Kl. IIa – 205
Kl. IIb – 4
Kl. IIc – 200
KI. IId – 102
Kl. IIe – 05

Kl. IIIa – 02
Kl. IIIb – 6
Kl. IIIc – 204
KI. IIId – 107
Kl. IIIe – 106