Samorząd uczniowski 2018/2019


Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Ty, Twoje koleżanki, koledzy – wszyscy jesteście jego członkami i możecie wpłynąć na życie szkoły.
Zarząd SU reprezentuje uczniów i stara się uatrakcyjnić każdy Twój dzień w tej szkole m.in. poprzez organizowanie imprez tematycznych.
Jeśli masz pomysł, chcesz coś zmienić, może coś ulepszyć przyjdź do nas lub skorzystaj z formularza!
Opiekunem Samorządu jest p. Marianna Gotfryd

Przewodniczący

Krzysztof Mierzwiński – IIf

Zastępcy przewodniczącego

Iga Malińska – IIc
Adrianna Niewiadomska – IIc

Sekretarz

Klaudia Wawrowska – Ie

Skarbnik

Wiktoria Sobczak – Ie
Izabela Grygowska – IId

Opiekun SU

p. Monika Kruszyńska


Przewodniczący

Jakub Koła, 2a

Zastępcy przewodniczącego

Filip Jaźwiński, 2a

Weronika Tusz, 2b

Sekretarz

Piotr Kowalczyk, 2a

Skarbnicy

Zuzanna Juchner, 2a

Weronika Wilczak, 2a

Sekcja techniczna

Mateusz Brejner, 1e

Sekcja techniczna

Michał Gzik, 2e

Sekcja techniczna

Kacper Wojtysiak, 2b