Samorząd uczniowski 2020/2021


Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Ty, Twoje koleżanki, koledzy – wszyscy jesteście jego członkami i możecie wpłynąć na życie szkoły.
Zarząd SU reprezentuje uczniów i stara się uatrakcyjnić każdy Twój dzień w tej szkole m.in. poprzez organizowanie imprez tematycznych.
Jeśli masz pomysł, chcesz coś zmienić, może coś ulepszyć przyjdź do nas lub skorzystaj z formularza!

Regulamin SU.pdf

Opiekunem Samorządu jest p. Marianna Gotfryd

Przewodniczący

Krzysztof Mierzwiński – IIf

Zastępcy przewodniczącego

Iga Malińska – IIc
Adrianna Niewiadomska – IIc

Sekretarz

Klaudia Wawrowska – Ie

Skarbnik

Wiktoria Sobczak – Ie
Izabela Grygowska – IId

Opiekun SU

p. Monika Kruszyńska


Przewodnicząca

Michalina Jacyszyn, 2c SP

Wiceprzewodniczący

Maciej Kowalczyk, 2d G

Sekretarz

...

Skarbnicy

...

...

Sekcja techniczna

...

Sekcja techniczna

...