Rekrutacja


PREZENTACJE ZE SPOTKANIA Z RODZICAMI

REKRUTACJA 2019/2020

II LO IM. S. ŻEROMSKIEGO W SIERADZU PROWADZI NABÓR DO KLAS Z NASTĘPUJĄCYMI ROZSZERZONYMI PRZEDMIOTAMI

DLA UCZNIÓW PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

kl. Ia humanistyczna:

 • j. polski
 • j. angielski
 • wiedza o społeczeństwie

Ukończenie klasy umożliwia absolwentom podjęcie studiów uniwersyteckich pedagogicznych na kierunkach filozoficznych, dziennikarskich, administracyjno-prawnych, politologicznych, humanistycznych.

kl. Ib matematyczno-fizyczna (oddział dwujęzyczny):

 • matematyka
 • fizyka
 • j. angielski

Ukończenie klasy umożliwia absolwentom podjęcie studiów na kierunkach: matematycznych, informatycznych, innych kierunkach technicznych.

kl. Ic biologiczno-chemiczna:

 • biologia
 • chemia
 • matematyka

Ukończenie klasy umożliwia absolwentom podjęcie studiów na uniwersytetach medycznych, akademiach wychowania fizycznego, na uniwersyteckich kierunkach przyrodniczych.

kl. Id geograficzno-matematyczna (oddział dwujęzyczny):

 • geografia
 • matematyka
 • j. angielski

Ukończenie klasy umożliwia absolwentom podjęcie studiów na kierunkach: przyrodniczych, ekonomicznych, ochrony środowiska, geografii i turyzmu.

Szanowni Państwo,

Oddział dwujęzyczny to oddział, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym (język angielski).

W II LO zajęciami, które będą prowadzone w dwóch językach są: historia (część dotycząca historii Polski będzie nauczana w języku polskim) oraz informatyka.

 

Kandydaci do klasy dwujęzycznej muszą obowiązkowo przystąpić i uzyskać pozytywny wynik (30%) ze sprawdzianu kompetencji językowych, który odbędzie się 28 maja 2019 r. godz. 16.00 w II LO.

Termin dodatkowy dla kandydatów, którzy z przyczyn losowych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w terminie głównym – 25 czerwca 2019 r. godz. 16.00

 

Wszyscy kandydaci, którzy wybiorą klasę dwujęzyczną powinni do 24 maja złożyć deklarację przystąpienia do sprawdzianu.

Wypełnioną deklarację można wysłać:

– na adres mailowy: sieradzlo2@poczta.onet.pl

– na adres szkoły: II LO im. S. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz

– lub złożyć w sekretariacie szkoły.

DLA UCZNIÓW PO GIMNAZJUM

kl. Ia humanistyczna:

 • j. polski
 • j. angielski
 • historia

Ukończenie klasy umożliwia absolwentom podjęcie studiów uniwersyteckich pedagogicznych na kierunkach filozoficznych, dziennikarskich, administracyjno-prawnych, politologicznych, humanistycznych.

kl. Ib matematyczno-fizyczna:

 • matematyka
 • fizyka
 • j. angielski

Ukończenie klasy umożliwia absolwentom podjęcie studiów na kierunkach: matematycznych, informatycznych, innych kierunkach technicznych.

kl. Ic biologiczno-chemiczna:

 • biologia
 • chemia
 • matematyka

Ukończenie klasy umożliwia absolwentom podjęcie studiów na uniwersytetach medycznych, akademiach wychowania fizycznego, na uniwersyteckich kierunkach przyrodniczych.

kl. Id geograficzno-matematyczna:

 • geografia
 • matematyka
 • j. angielski

Ukończenie klasy umożliwia absolwentom podjęcie studiów na kierunkach: przyrodniczych, ekonomicznych, ochrony środowiska, geografii i turyzmu.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 1. Załóż konto na stronie internetowej https://lodzkie.edu.com.pl Możesz to zrobić od 13 maja 2019r.
 2. Zapoznaj się z ofertą szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru. Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.
  Podanie składasz w terminie od 13 maja do 25 czerwca 2019r. do godz. 12.00.
 3. 28 maja o godz. 16.00 absolwenci szkoły podstawowej, którzy wybiorą klasę dwujęzyczna, przystąpią do sprawdzianu kompetencji językowych.
 4. 5 czerwca komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów,którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.
 5. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty zaloguj się ponownie do systemu i uzupełnij odpowiedni formularz wpisując oceny i wyniki egzaminu  oraz informacje o innych osiągnięciach. Zanieś kopię świadectwa i kopię zaświadczenia (poświadczone przez dyrektora gimnazjum) do szkoły pierwszego wyboru.
  Masz na to czas w terminie od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r. do godz. 12.00
 6. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia nastąpi 16 lipca 2019r. o godz. 12.00
 7. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, rodzice muszą dostarczyć do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty.
  Powinieneś to zrobić w terminie od 16 lipca 2019r. godz. 12.00 do 24 lipca 2019r. do godz. 12.00.
  Złożenie przez rodziców kandydata umieszczonego na liście zakwalifikowanych oryginału dokumentów jest potwierdzeniem woli podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej.
 8. Szkoły  w dniu 25 lipca 2019r. o godz. 12.00 ogłoszą listę kandydatów przyjętych do szkoły.

 

Dokumenty, które należy złożyć w przypadku przyjęcia do II LO:

 1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej
 2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu
 3. trzy zdjęcia

Kandydat, który nie wypełni wszystkich wymogów niniejszego regulaminu, zostanie wykluczony z postępowania kwalifikacyjnego

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty Kuratorium Oświaty w Łodzi

Rekrutacja 2019/2020, materiały informacyjne MEN

Deklaracja przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych