Rekrutacja


REKRUTACJA 2019/2020

II LO IM. S. ŻEROMSKIEGO W SIERADZU PROWADZI NABÓR DO KLAS Z NASTĘPUJĄCYMI ROZSZERZONYMI PRZEDMIOTAMI

DLA UCZNIÓW PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

kl. Ia humanistyczna:

 • j. polski
 • j. angielski
 • wiedza o społeczeństwie

Ukończenie klasy umożliwia absolwentom podjęcie studiów uniwersyteckich pedagogicznych na kierunkach filozoficznych, dziennikarskich, administracyjno-prawnych, politologicznych, humanistycznych.

kl. Ib matematyczno-fizyczna (oddział dwujęzyczny):

 • matematyka
 • fizyka
 • j. angielski

Ukończenie klasy umożliwia absolwentom podjęcie studiów na kierunkach: matematycznych, informatycznych, innych kierunkach technicznych.

kl. Ic biologiczno-chemiczna:

 • biologia
 • chemia
 • matematyka

Ukończenie klasy umożliwia absolwentom podjęcie studiów na uniwersytetach medycznych, akademiach wychowania fizycznego, na uniwersyteckich kierunkach przyrodniczych.

kl. Id geograficzno-matematyczna (oddział dwujęzyczny):

 • geografia
 • matematyka
 • j. angielski

Ukończenie klasy umożliwia absolwentom podjęcie studiów na kierunkach: przyrodniczych, ekonomicznych, ochrony środowiska, geografii i turyzmu.

Szanowni Państwo,

Oddział dwujęzyczny to oddział, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym (język angielski).

W II LO zajęciami, które będą prowadzone w dwóch językach są: historia (część dotycząca historii Polski będzie nauczana w języku polskim) oraz informatyka.

DLA UCZNIÓW PO GIMNAZJUM

kl. Ia humanistyczna:

 • j. polski
 • j. angielski
 • wiedza o społeczeństwie

Ukończenie klasy umożliwia absolwentom podjęcie studiów uniwersyteckich pedagogicznych na kierunkach filozoficznych, dziennikarskich, administracyjno-prawnych, politologicznych, humanistycznych.

kl. Ib matematyczno-fizyczna:

 • matematyka
 • fizyka
 • j. angielski

Ukończenie klasy umożliwia absolwentom podjęcie studiów na kierunkach: matematycznych, informatycznych, innych kierunkach technicznych.

kl. Ic biologiczno-chemiczna:

 • biologia
 • chemia
 • matematyka

Ukończenie klasy umożliwia absolwentom podjęcie studiów na uniwersytetach medycznych, akademiach wychowania fizycznego, na uniwersyteckich kierunkach przyrodniczych.

kl. Id geograficzno-matematyczna:

 • geografia
 • matematyka
 • j. angielski

Ukończenie klasy umożliwia absolwentom podjęcie studiów na kierunkach: przyrodniczych, ekonomicznych, ochrony środowiska, geografii i turyzmu.

 1. Załóż konto na stronie internetowej www.lodzkie.edu.com.pl. Możesz to zrobić od 13 maja 2019r.
 2. Zapoznaj się z ofertą szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru. Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.
  Podanie składasz w terminie od 13 maja do 25 czerwca 2019r. do godz. 12.00
 3. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty zaloguj się ponownie do systemu i uzupełnij odpowiedni formularz wpisując oceny i wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach. Zanieś kopię świadectwa i kopię zaświadczenia (poświadczone przez dyrektora gimnazjum) do szkoły pierwszego wyboru.
  Masz na to czas w terminie od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r. do godz. 12.00
 4. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia nastąpi 16 lipca 2019r. do godz. 12.00
 5. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, rodzice muszą dostarczyć do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  Powinieneś to zrobić w terminie od 16 lipca 2019r. godz. 12.00 do 24 lipca 2019r. do godz. 12.00.
  Złożenie przez rodziców kandydata umieszczonego na liście zakwalifikowanych oryginału dokumentów jest potwierdzeniem woli podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej.
 6. Szkoły  w dniu 25 lipca 2019r. do godz. 12.00 ogłoszą listę kandydatów przyjętych do szkoły.

 

Dokumenty, które należy złożyć w przypadku przyjęcia do II LO:

 1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej
 2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu
 3. kwestionariusz osobowy (doc, pdf)
 4. trzy zdjęcia
 5. Odpis aktu urodzenia (może być kopia)

Kandydat, który nie wypełni wszystkich wymogów niniejszego regulaminu, zostanie wykluczony z postępowania kwalifikacyjnego

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty Kuratorium Oświaty w Łodzi

Rekrutacja 2019/2020, materiały informacyjne MEN