Rekrutacja


II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu prowadzi nabór do klas z następującymi rozszerzonymi przedmiotami

kl. Ia humanistyczna:

 • j. polski
 • historia
 • j. angielski, (II język – niemiecki)

Ukończenie klasy umożliwia absolwentom podjęcie studiów uniwersyteckich pedagogicznych na kierunkach filozoficznych, dziennikarskich, administracyjno-prawnych, politologicznych, humanistycznych.

kl. Ib matematyczno-fizyczna (politechniczna):

 • matematyka
 • fizyka
 • j. angielski, (II język – niemiecki)

Ukończenie klasy umożliwia absolwentom podjęcie studiów na kierunkach: matematycznych, informatycznych, innych kierunkach technicznych.

kl. Ic biologiczno-chemiczna:

 • biologia
 • chemia
 • matematyka

Ukończenie klasy umożliwia absolwentom podjęcie studiów na uniwersytetach medycznych, akademiach wychowania fizycznego, na uniwersyteckich kierunkach przyrodniczych.

kl. Id geograficzno-matematyczna:

 • geografia
 • matematyka
 • j. angielski, (II język – niemiecki)

Ukończenie klasy umożliwia absolwentom podjęcie studiów na kierunkach: przyrodniczych, ekonomicznych, ochrony środowiska, geografii i turyzmu.

kl. Ie europejska:

 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie
 • j. angielski, (II język- francuski)

Ukończenie klasy umożliwia absolwentom podjęcie studiów na kierunkach: europeistyka, stosunki międzynarodowe.

REKRUTACJA na rok szkolny 2018/2019

 1. Załóż konto na stronie internetowej www.lodzkie.edu.com.pl. Możesz to zrobić od 21 maja 2018r. Zapamiętaj swój login i hasło.
 2. Zapoznaj się z ofertą szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru. Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.
  Podanie składasz w terminie od 21 maja do 20 czerwca 2018r. do godz. 12.00
 3. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego zaloguj się ponownie do systemu i uzupełnij odpowiedni formularz wpisując oceny i wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach. Zanieś kopię świadectwa i kopię zaświadczenia (poświadczone przez dyrektora gimnazjum) do szkoły pierwszego wyboru.
  Masz na to czas w terminie od 22 czerwca do 26 czerwca 2018r. do godz. 12.00
 4. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia nastąpi 12 lipca 2018r. do godz. 12.00
 5. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, rodzice muszą dostarczyć do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  Powinieneś to zrobić w terminie od 12 lipca 2018r. godz. 12.00 do 19 lipca 2018r. do godz. 12.00.
  Złożenie przez rodziców kandydata umieszczonego na liście zakwalifikowanych oryginału dokumentów jest potwierdzeniem woli podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej.
 6. Szkoły  w dniu 20 lipca 2018r. do godz. 12.00 ogłoszą listę kandydatów przyjętych do szkoły.
 7. Zapoznaj się z Ustawą z dnia 6.12.2013r. o zmianie Ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 8) oraz Zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty Nr 12/2018 z dnia 31.01.2018r.

Dokumenty, które należy złożyć w przypadku przyjęcia do II LO:

 1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
 2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 3. kwestionariusz osobowy (doc, pdf)
 4. trzy zdjęcia
 5. Odpis aktu urodzenia (może być kopia)

Kandydat, który nie wypełni wszystkich wymogów niniejszego regulaminu, zostanie wykluczony z postępowania kwalifikacyjnego

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty Kuratorium Oświaty w Łodzi
Zasady przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów