Projekty specjalne


Projekt europejski MAQBAT

II LO im. S. Żeromskiego, we współpracy z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, bierze udział w realizacji edukacyjnej części projektu europejskiego MAQBAT związanego z biotechnologią roślin.
Uniwersytecki projekt MAQBAT jest realizowany przez Katedrę Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego od 1 września 2015 r. do 30 czerwca 2018 r.
Do współpracy przy realizacji projektu zaproszono 15 uczniów z 5 renomowanych liceów województwa łódzkiego, wśród tego grona znalazły się uczennice naszej szkoły Klaudia Biernacka, Izabela Majchrzak i Anna Owczarek, kl. 1c.

Koordynator projektu: dr Violetta Macioszek z WBiOŚ
Opiekun grupy sieradzkiej: p. Bogumiła Pawlak II LO

7 listopada 2015 – Warsztaty laboratoryjne 1

Jednodniowe warsztaty laboratoryjne poświęcone były hodowli roślin w warunkach laboratoryjnych, obserwacjom zachodzących procesów i ich ocenie. Uczennice prowadziły profesjonalne obserwacje mikroskopowe, wykonywały procedurę pozyskiwania chlorofilu na liściu gorczycy sarepskiej, wysiewały na płytki wcześniej przygotowane w komorze laminarnej nasiona jarmużu.

16 stycznia 2016 – Warsztaty laboratoryjne 2

Warsztaty poświęcone były metabolitom wtórnym. Wprowadzeniem do zajęć był wykład nt „Metabolity wtórne – związki fenolowe”. Część praktyczna obejmowała izolację i ocenę zawartości związków fenolowych w sałacie i gorczycy sarepskiej.

26 kwietnia 2016 – Warsztaty Laboratoryjne 3

Uczennice pracowały nad uzyskaniem nowych odmian rzepaku jarego naturalną metodą krzyżowania. W okolicach Sieradza został założony ogródek doświadczalny, gdzie uczennice badały warunki glebowe (temperatura, pH) i ich wpływ na rozwój pięciu odmian rzepaku jarego. Sadzonki roślin trafiły do Sieradza wprost z WBiOŚ UŁ.

17 września 2016 r. – Podsumowanie realizacji I edycji projektu MAQBAT

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z pięciu szkół z terenu województwa łódzkiego, które brały udział w tym projekcie, z koordynatorem projektu – p. Violettą MACIOSZEK.

Wcześniej uczennice uczestniczyły w warsztatach laboratoryjnych, prowadziły profesjonalne obserwacje mikroskopowe, założyły ogródek doświadczalny. Na spotkaniu podsumowano wyniki uzyskane przez poszczególne szkoły. Nasze wyniki były prawidłowe i zostaną wykorzystane na międzynarodowym sympozjum w Kopenhadze.

II edycja projektu MAQBAT

Druga edycja edukacyjnej części Międzynarodowego projektu badawczego MAQBAT, pn. “Mechanistyczna analiza ilościowa odporności roślin z rodzaju Brassica poprzez asocjacyjną transkryptomikę w programie ERA-CAPS”.
W tej edycji naszą szkołę reprezentują uczennice klasy 2c : Agnieszka Sieradzka, Zuzanna Stefaniak i Magdalena Świątczak.

18 lutego 2017 r. – wykład + warsztaty laboratoryjne

Uczennice uczestniczyły w wykładzie poświęconym znaczeniu rozwoju badań nad patogenami roślin uprawnych, następnie w części laboratoryjnej izolowały DNA z pietruszki. Kolejne spotkanie w marcu.

18 marca 2017 r. – wykład + warsztaty laboratoryjne

Wprowadzeniem do zajęć był wykład dotyczący „Struktury i funkcjonowania DNA w odniesieniu do rewolucji biotechnologicznej”.
W części praktycznej uczniowie izolowali określone fragmenty DNA – poznali elektroforezę czyli jedną z podstawowych technik inżynierii genetycznej. Ponadto przeprowadzili izolację chlorofilu z liści gorczycy sarepskiej.

8 kwietnia 2017 r. – warsztaty laboratoryjne
Dokonano podsumowania i oceny wyników uzyskanych z izolacji chlorofilu na warsztatach w dniu 18 marca 2017 r. Dyskutowano o skutkach utraty chlorofilu w roślinach ( m. in. o chorobach roślin pochodzenia bakteryjnego i wirusowego).
Przekazano uczniom sadzonki 6 odmian rzepaku wraz ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi uprawy polowej.

15 kwietnia 2017 r. – 30 czerwca 2017 r. – uprawa roślin w ogródku doświadczalnym

W okresie wegetacji roślin uczniowie dokonywali cotygodniowych obserwacji i pomiarów (m. in. temperatury, pH gleby, wilgotności, wysokości roślin, ilości liści ).

9 września 2017 r. – podsumowanie II edycji projektu MAQBAT
Przedstawienie i omówienie wyników uzyskanych przez uczestników projektu.

Zakończenie II edycji projektu MAQBAT

Według informacji przekazanych przez Kierownika Projektu MAQBAT ERA CAPS II/1/2015, prof. dr hab. Andrzeja K. Kononowicza wyniki uzyskane przez uczniów zostały przedstawione na Azjatyckiej Konferencji Patologii Roślin na wyspie Jeju w Korei Południowej w dniach 13-16 września 2017 r. oraz w Łodzi na trzecim spotkaniu grupy konsorcyjnej realizującej projekt w dniach 5-6 października 2017 r.
Doceniając nasze zaangażowanie i osiągnięte wyniki otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w III edycji edukacyjnej części projektu, której rozpoczęcie planowane jest na styczeń 2018 r.

III edycja projektu MAQBAT

W lutym 2018 r. rozpoczęła się trzecia edycja edukacyjnej części tego projektu. W tej edycji projektu naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 2c : Marta Piotrowska, Julita Serafińska, Mateusz Sobczak i Przemysław Krzesiński.

W dniu 17 lutego 2018 r. uczniowie uczestniczyli w wykładzie wprowadzającym dotyczącym zastosowania biologii molekularnej. Następnie w części praktycznej dokonywali izolacji DNA z gorczycy sarepskiej.
W dniu 24 marca 2018 r. we wspólnych warsztatach laboratoryjnych uczestniczyli uczniowie wraz z opiekunami. Warsztaty dotyczyły izolowania plazmidowego DNA z komórek Escherichia coli.
14 kwietnia 2018 r. dokonano analizy wyników uzyskanych z izolowanego DNA z liści gorczycy sarepskiej oraz komórek E.coli. W tym celu wykorzystano jedną z technik inżynierii genetycznej – elektroforezę.
Koordynator projektu dr Violetta Macioszek podsumowała realizację edukacyjnej części europejskiego projektu MAQBAT, w której uczestniczyli uczniowie z pięciu szkół województwa łódzkiego, Uczestnicy projektu uzyskali stosowne certyfikaty.

Opiekun projektu: Bogumiła Janczak – Pawlak, nauczycielka biologii w II LO

MIEĆ SZANSĘ I OSIĄGNĄĆ SUKCES

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym jego celem było wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży II LO im. S. Żeromskiego w Sieradzu, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami w nauce oraz poszerzenie zainteresowań.

Koordynator projektu – p. Wioletta Łajs – Błaszczyk
Asystent projektu – p. Aleksandra Mielczarek – Hofman

Projekt trwał dwa lata – od września 2009 r. do 31 lipca 2011 r.

W ramach promocji projektu „Mieć szansę i osiągnąć sukces” został wydany Kalendarz na rok 2010 i Kalendarz na rok 2011. Projekt „Mieć szansę i osiągnąć sukces” przewidywał realizację różnych zajęć pozalekcyjnych w formie: kół zainteresowań; zajęć fakultatywnych, wyrównawczych, artystycznych, specjalistycznych i kursów językowych.

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE dla uczniów kl. I i II: z j. polskiego, matematyki, fizyki oraz chemii.

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE dla uczniów klas trzecich: z języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, historii, wos-u, języków obcych.

KOŁA ZAINTERESOWAŃ przewidziane dla uczniów pragnących poszerzyć swoją wiedzę przedmiotową: koło matematyczne, historyczne, informatyczne, dziennikarskie, filmowe, literackie, artystyczno – teatralne, malarskie, fotograficzne, taneczne, wokalno – instrumentalne i przyrodniczo – krajoznawcze.

Dla uatrakcyjnienia zajęć, w ramach kół zainteresowań, organizowane były:

  • wycieczki, warsztaty, wizyty studyjne do:
   • TV Polsat w Warszawie (warsztaty telewizyjne, spotkanie z Jarosławem Gugałą oraz Beatą Grabarczyk i Robertem Mojsakiem)
   • Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Kinematografii w Łodzi
   • PWSFiTV w Łodzi
   • Teatru Wielkiego w Łodzi, Teatru im. S. Jaracza w Łodzi
   • Muzeum Powstania Warszawskiego
   • Naszego Radia w Sieradzu oraz Radia Łódź (warsztaty radiowe)
   • Redakcji Dziennika Łódzkiego (warsztaty dziennikarskie)
   • Planetarium Śląskiego w Chorzowie (warsztaty nt. astronomii)
   • do Łodzi (plener malarski na Starym Cmentarzu)
   • Załęcza Wielkiego (warsztaty fotograficzne)
  • spotkania ze znanymi osobami
   • spotkanie z himalaistą i podróżnikiem Piotrem Pustelnikiem
  • wykłady naukowe
   • zajęcia z pracownikami naukowymi na łódzkich uczelniach wyższych
  • konkursy:
   • konkurs literacki, recytatorski (Powiatowy Konkurs Recytatorski “Od zniewolenia do Wolności”)
   • konkurs plastyczny (Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Anioł 2010/2011”)
   • konkurs taneczny (Konkurs taneczny na Najpiękniejszego POLONEZA maturzystów o Puchar Starosty Powiatu Sieradzkiego)
  • wystawy
   • wystawy plastyczne i fotograficzne

9 czerwca 2011 r. w Teatrze Miejskim w Sieradzu odbyła się Konferencja podsumowująca 2-letni projekt „Mieć szansę i osiągnąć sukces” realizowany w naszej szkole.

PARTNERZY W NAUCE
pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego

Projekt realizowany był od września 2009 r. do kwietnia 2012 r. Był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu było kształtowanie u uczniów II LO im. S. Żeromskiego kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych oraz przedsiębiorczości i inicjatywności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w trakcie edukacji, a także w życiu zawodowym. W projekcie uczestniczyło 34 uczniów z klas pierwszych i drugich II LO.

Uczniowie zostali podzieleni na trzy sekcje:

 • Sekcja matematyczno – naukowo – techniczna: opiekun mgr Anna Szczepaniak – Zdunek
 • Sekcja przedsiębiorczości: opiekun mgr Dorota Błaszczyk
 • Sekcja informatyczna: opiekun mgr inż. Jolanta Bogdańska

W ramach projektu zorganizowane były:

 • warsztaty na Uniwersytecie Śląskim
 • dodatkowe zajęcia z zakresu biologii, matematyki, fizyki, informatyki i przedsiębiorczości
 • dodatkowe zajęcia dla uczniów słabych – “Wsparcie i pomoc”
 • Szkolna Filia Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego

Od listopada 2010 r. do kwietnia 2012 r. odbyło się 6 zjazdów UTN; młodzież uczestniczyła w serii wykładów, zorganizowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

 • wyjazdowe szkolenia pod nazwą: “Warsztat aktywności własnej”
 • wycieczki naukowe
 • wakacyjne OBOZY NAUKOWE

Od sierpnia 2010 r. do maja 2012 r. młodzież wyjeżdżała na obozy naukowe do Zakopanego, Wisły i Cieszyna, Beskidu Żywieckiego, Gór Opawskich (Nysa, Paczków, Złoty Stok), Krakowa (Park Nauki – Experymentarium) oraz Śląska Opolskiego (Opole).

 • szkolny FESTIWAL NAUKI

Młodzież należąca do szkolnej filii UTN, pod kierunkiem p. Jolanty Bogdańskiej, Andrzeja Fity i Mieczysława Nawrockiego, zorganizowała kilka Festiwali Nauki. Ich tematy to m. in.: „Światło źródłem życia”, „Światło i prąd”, „Fizyka zabawek”.

W dniach 3-4 kwietnia 2012 r., w ramach Dni Otwartych szkoły, nastąpiło PODSUMOWANIE projektu „PARTNERZY w NAUCE”.