Kalendarz roku szkolnego 2018/2019


Dni SPOTKAŃ nauczycieli z RODZICAMI
6 września 2018.,
13 listopada 2018 r.,
7 stycznia 2019 r.,
11 marca 2019 r.

DNI OTWARTE dla RODZICÓW
– 20 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Dyrektora II LO w sprawie dodatkowych DNI WOLNYCH (pdf)

 

L.p.

ZADANIA, UROCZYSTOŚCI,

TERMINY

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19

3.09.2018

Spotkania z rodzicami

6. 09.2018

Obchody 50-lecia szkoły

21-23.09.2018

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Do 12.10.2018

Koncert dla nauczycieli z okazji DEN

12.10.2018

Ślubowanie klas pierwszych

12.10.2018

11 Listopada Święto Niepodległości

9.11.2018

Spotkania z rodzicami

13.11.2018

Mikołajki w szkole

6.12.2018

Wieczór kolęd

19.12.2018

Zakończenie I semestru

21.12.2018

Zimowa przerwa świąteczna

24 – 31.12.2018

Spotkania z rodzicami

7.01.2019

Bal maturalny – Studniówka

19.01.2019

Ferie zimowe

11.02. – 22.02.2019

Międzynarodowy Dzień Kobiet

8.03.2019

Spotkania z rodzicami

11.03.2019

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04 – 23.04.2019

Pożegnanie klas maturalnych

26.04.2019

Egzamin maturalny

Zgodnie z ustaleniem dyr. CKE

Dni otwarte dla rodziców

20.05.2019

Zakończenie roku szkolnego

21.06. 2019

Nabór kandydatów na rok szkolny 2019/2020

Nadchodzące wydarzenia