Kalendarz roku szkolnego 2019/2020


Dni SPOTKAŃ nauczycieli z RODZICAMI
4 września 2019.,
14 listopada 2019 r.,
8 stycznia 2020 r.,
9 marca 2020 r.

DNI OTWARTE dla RODZICÓW
– 18 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE Dyrektora II LO w sprawie dodatkowych DNI WOLNYCH (pdf)

 

L.p.

ZADANIA, UROCZYSTOŚCI,

TERMINY

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2.09.2019

Spotkania z rodzicami

4. 09.2019

Dzień Chłopaka

30.09.2019

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Do 12.10.2019

Koncert dla nauczycieli z okazji DEN

11.10.2019

Ślubowanie klas pierwszych

11.10.2019

11 Listopada Święto Niepodległości

8.11.2019

Mikołajki w szkole

6.12.2019

Wieczór kolęd dla uczniów i rodziców

16.12.2019

Zakończenie I semestru

20.12.2019

Zimowa przerwa świąteczna

23-31.12.2019

Bal maturalny – Studniówka

11.01.2020

Ferie zimowe

13.01 – 26.01.2020

Międzynarodowy Dzień Kobiet

9.03.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

9.04 – 14.04.2020

Pożegnanie klas maturalnych

24.04.2020

Egzamin maturalny

Zgodnie z ustaleniem dyr. CKE

Zakończenie roku szkolnego

26.06.2020

Nabór kandydatów na rok szkolny 2020/2021

Nadchodzące wydarzenia