Kalendarz roku szkolnego 2017/2018


ZARZĄDZENIE Dyrektora II LO w sprawie dodatkowych DNI WOLNYCH (pdf)

L.p. ZADANIA, UROCZYSTOŚCI TERMINY
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18 4.09.2017
2. Spotkania z rodzicami 7.09.2017 kl. 1

11.09.2017 kl. 2 i 3

3. Wybory do Samorządu Uczniowskiego Do 11.10.2017
4. Koncert dla nauczycieli z okazji DEN 13.10.2017
5. Ślubowanie klas pierwszych 13.10.2017
6. Spotkania z rodzicami 13.11.2017
7. Mikołajki w szkole 6.12.2017
8. Wieczór kolęd 19.12.2017
9. Zakończenie I semestru 22.12.2017
10. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2017
11. Spotkania z rodzicami – wywiadówka 8.01.2018
12. Bal maturalny  – Studniówka 13.01.2018
13. Ferie zimowe 29.01– 11.02.2018
14. Spotkania z rodzicami 12.03.2018
15. Wiosenna przerwa świąteczna 29.03-3.04.2018
16. Pożegnanie klas maturalnych 27.04.2018
17. Egzamin maturalny Zgodnie z ustaleniem dyr. CKE
18. Dni otwarte dla rodziców 21.05.2018
19. Zakończenie roku szkolnego 22.06.2018
20. Nabór kandydatów na rok szkolny 2018/2019

Nadchodzące wydarzenia