II LO wśród czterech najlepszych szkół w Polsce – Wielki Finał Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu


To było pierwsze takie wydarzenie w historii II LO. Z Warszawy z WYRÓŻNIENIEM w ogólnopolskim konkursie wrócili uczniowie klasy IIc. (link)
Warto poznać autorów tego sukcesu, tym bardziej, że to efekt wielomiesięcznej pracy. (link)
W tym czasie uczniowie wykazali się wiedzą na temat polityki na świecie. Spotkali się z wyjątkowymi ludźmi, by dowiedzieć się jak polski patriotyzm rozumiany był na przestrzeni ostatnich 70 lat historii. Wreszcie poznali ścieżki współpracy z lokalnymi władzami miasta i wykonali przy współpracy artystów i rzemieślników gadżet odnoszący się do osoby A. Cierplikowskiego.
W czasie Finału, na którym obecny był p. Jarosław Trojanowski – sekretarz UM Sieradza, uczniowie zaprezentowali się wyjątkowo, zdobywając uznanie nie tylko jury, ale także publiczności zgromadzonej w gmachu Politechniki Warszawskiej.
A oto nagrodzeni wyróżnieniem uczniowie kl. II c: Aleksandra Czyżak, Aleksandra Baszczyńska, Paulina Perdek, Gabriela Marciniak, Patrycja Pasik, Klaudia Perdek, Marta Piotrowska, Kinga Pietrzyk, Marcelina Konieczna, Julia Olbińska, Julia Serafińska, Jacek Golas.

Organizatorzy konkursu, któremu patronowało Ministerstwo Edukacji Narodowej – Klub Jagielloński, Fundacja Banku Polskiego, nagrodzili certyfikatami II LO i nauczycielkę p. Aleksandrę Mielczarek – Hofman, opiekunkę projektu.

Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu


Z radością informujemy i trzymamy kciuki za 2c, która wraz z wychowawczynią p. Aleksandrą Mielczarek – Hofman, uczestniczy w ogólnopolskim projekcie organizowanym przez Klub Jagielloński, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego. (link)
Ma on formę konkursu i składa się z trzech ścieżek:

  • kultura pamięci;
  • patriotyzm gospodarczy;
  • samorządność.

dyrektor szkoły U. Świniarska

Projekt MAQBAT z udziałem “Żeromskiego”


Nasza szkoła współpracuje z UŁ, biorąc udział w projekcie MAQBAT, finansowanym w ramach międzynarodowego programu Era-Net CAPS. MAQBAT ukierunkowany jest na badania z zakresu genetyki roślin.

Do udziału w projekcie zgłosiły się trzy uczennice II klasy biologiczno-chemicznej: Zuzanna Stefaniak, Magdalena Świątczak i Agnieszka Sieradzka.
W ścisłym porozumieniu z dr Violettą Macioszek z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, dziewczęta założyły niewielkie pole doświadczalne w zaprzyjaźnionym gospodarstwie w Dębołęce. W kwietniu posadziły tam sześć odmian rzepaku jarego i od tego czasu dokonują pomiarów zarówno samych roślin, jak i wpływających na nie warunków zewnętrznych.
W lipcu dziewczęta dokonają ostatnich pomiarów przed wrześniowym podsumowaniem wyników badań. Wówczas też rezultat ich kilkumiesięcznych wizyt kontrolnych w Dębołęce zostanie przetransponowany na dane bioinformatyczne.

Opiekun projektu: Bogumiła Pawlak, nauczycielka biologii w II LO.

Międzynarodowy projekt MAQBAT – II edycja


Rozpoczęła się druga edycja edukacyjnej części Międzynarodowego projektu badawczego MAQBAT, pn. “Mechanistyczna analiza ilościowa odporności roślin z rodzaju Brassica poprzez asocjacyjną transkryptomikę w programie ERA-CAPS”.
W tej edycji naszą szkołę reprezentują uczennice klasy 2c : Agnieszka Sieradzka, Zuzanna Stefaniak i Magdalena Świątczak.
Inauguracyjne spotkanie
odbyło się 18 lutego 2017 r. w Katedrze Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin Wydziału Biologii i Ochrony Roślin Uniwersytetu Łódzkiego.
Uczennice uczestniczyły w wykładzie poświęconym znaczeniu rozwoju badań nad patogenami roślin uprawnych, następnie w części laboratoryjnej izolowały DNA z pietruszki. Kolejne spotkanie w marcu.
Opiekun: Bogumiła Pawlak

Podsumowanie realizacji I edycji projektu MAQBAT


17 września 2016 r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację edukacyjnej części projektu europejskiego MAQBAT związanego z biotechnologią roślin, który jest realizowany we współpracy z Katedrą Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z pięciu szkół z terenu województwa łódzkiego, które biorą udział w tym projekcie, z koordynatorem projektu – dr Violettą MACIOSZEK.
Naszą szkołę reprezentowały: Klaudia Biernacka, Izabela Majchrzak i Anna Owczarek z klasy 2c.
Na spotkaniu podsumowano wyniki uzyskane przez poszczególne szkoły.
Nasze wyniki były prawidłowe i zostaną wykorzystane na międzynarodowym sympozjum w Kopenhadze.
Opiekun: p. Bogumiła Pawlak