Zdalna pomoc psychologiczno-pedagogiczna


W poniedziałek 27 kwietnia rusza zdalna bezpłatna pomoc psychologiczna dla mieszkańców powiatu sieradzkiego. Porad będą udzielać pedagodzy i psychologowie z jednostek prowadzonych przez powiat sieradzki.

Darmowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest efektem współpracy samorządu powiatowego i warckiego Centrum Psychiatrycznego, wchodzącego w skład Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu. Psychologowie i pedagodzy będą dyżurować codziennie w wyznaczonych godzinach.

 

Adam Świniarski laureatem konkursu “Fascynująca Fizyka”


Adam ŚWINIARSKI, uczeń klasy 3b został  LAUREATEM XVI Konkursu Fizycznego „FASCYNUJĄCA FIZYKA” – poziom ponadpodstawowy.

Pierwszym etapem konkursu były eliminacje szkolne. Drugi etap konkursu polegał na rozwiązaniu serii krótkich zadań otwartych i uzupełnieniu karty odpowiedzi odpowiednimi wynikami. Trzeci etap konkursu polegał na rozwiązaniu kilku zadań strukturalnych sprawdzających umiejętności analizy treści tekstu naukowego, interpretacji wykresów oraz tworzeniu nowych informacji na podstawie danych zawartych w tabeli, opisu matematycznego przedstawionych zjawisk itp.

FINAŁ KONKURSU odbył się w kwietniu 2020 roku i polegał na samodzielnym wykonaniu  i opracowaniu wybranego doświadczenia obrazującego „fascynujące” zjawisko fizyczne oraz przygotowaniu prezentacji multimedialnej prezentującej wykonanie oraz opracowanie doświadczenia.

W trakcie finału komisja konkursowa  oceniała: wartość merytoryczną oraz zasadność wyboru doświadczenia, sposób prezentacji wyników oraz meritum wniosków i uwag wynikających z przeprowadzonego doświadczenia.

Adam Świniarski po trzech pierwszych etapach uzyskał tytuł FINALISTY a następnie po etapie czwartym został  LAUREATEM XVI Konkursu Fizycznego „Fascynująca Fizyka”.

Organizatorem konkursu byli: Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej i Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej

Opiekun: Witold Włodarczyk

Konkurs matematyczny Matematyka Moja Pasja


Adam ŚWINIARSKI, uczeń klasy 3b został LAUREATEM Konkursu Matematycznego MATEMATYKA MOJA PASJA.

I etap Konkursu odbył się 10 grudnia 2019 r. w naszej szkole, uczestniczyło w nim 17 uczniów.

Zawody finałowe, do których zakwalifikował się Adam Świniarski, odbyły się 14 lutego 2020 roku w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki w Łodzi.

Konkurs Matematyka Moja Pasja jest organizowany przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przy współudziale Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Pomysłodawcą i głównym organizatorem konkursu jest dr Andrzej Rychlewicz z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.

Opiekunowie: Anna Szczepaniak-Zdunek i Elżbieta Angelus

II LO Sieradz na Targach edukacyjnych w SP Gminy Sieradz


W piątek 6 marca 2020 r. nasza szkoła wzięła udział w Targach edukacyjnych pn. “Zaproście nas do siebie”, zorganizowanych przez Szkołę Podstawową Gminy Sieradz. (LINK).

Tym samym rozpoczęliśmy kampanię informacyjną skierowaną do uczniów ostatnich klas podstawowych.
Na targach zaprezentowało się łącznie 12 szkół ponadgimnazjalnych.

Naszą szkołę reprezentowali: Alicja Cybertowicz,  Nikola Osmulska, Maria Piasecka, Wiktoria Tworek, Piotr Urycki oraz Karolina Ciszewicz, Zuzanna Juchner, Martyna Miszczak, Julia Walocha, Dominika Wachowska i p. Piotr Wojciechowski.
Każda szkoła – również nasze liceum – reklamowała się podwójnie: na przygotowanym przez siebie stoisku oraz podczas kilkuminutowej prezentacji, skierowanej do uczniów. Prezentację o szkole przedstawiły: Alicja Cybertowicz i Nikola Osmulska.

Fot. Piotr Wojciechowski i Tomasz Oszczęda

Turniej Policyjny w Błaszkach


W czwartek 5 marca 2020 r. w Błaszkach rozegrano Policyjny Turniej sprawności fizycznej oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. (LINK)

W zawodach wzięły udział reprezentacje Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i 2 w Sieradzu, ZSP w Błaszkach i Złoczewie oraz II LO w Sieradzu.

Z pytaniami testowymi i z torem przeszkód najlepiej poradziła sobie młodzież z ZSP w Błaszkach, która triumfowała w drugiej edycji turnieju i tym samym zdobyła PUCHAR STAROSTY SIERADZKIEGO Mariusza Bądziora.

Drużyna reprezentująca naszą szkołę: Zuzanna BĘDKOWSKA, 3e, Julia SADOWSKA, 3a, Michał BUCZKOWSKI, 2c i Maciej KOWALCZYK, 1dG , 
 zajęła CZWARTE MIEJSCE.

Organizatorami zawodów były: Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu i Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.

Opiekun: Magdalena Nowak

Fot. Tomasz Oszczęda

Konkurs “Znam swój język ojczysty”


W piątek 21 lutego 2020 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu odbył się Konkurs “ZNAM SWÓJ JĘZYK OJCZYSTY”. (LINK)
Konkurs skierowany był do klas VIII szkół podstawowych i klas I szkół ponadpodstawowych z Sieradza i powiatu sieradzkiego. (LINK)

Naszą szkołę reprezentowały:  Amelia GIBKA, kl. 1c G i Iga ZAWIEJA, kl. 1a G.

Zadaniem uczestników było pisemne wykonanie zadań przygotowanych przez komisję konkursową. Były to zadania z zakresu poprawności językowej (test), umiejętności logicznego i przejrzystego formułowania myśli (streszczenie opowiadania) oraz znajomości literatury pięknej.

Opiekun: Agata Janiak i Aleksandra Mielczarek-Hofman

Fot. PBP Sieradz i Tomasz Oszczęda

Spotkanie z młodzieżą. “Bezpieczne zakupy w sieci”


20 lutego 2020 r. w naszej szkole odbyło się SPOTKANIE z Filipem Przygodzkim, specjalistą działu bezpieczeństwa firmy Allegro, który tłumaczył młodzieży, jak dokonywać BEZPIECZNYCH ZAKUPÓW W INTERNECIE. (LINK).

Do akcji przyłączyła się policja, a dokładnie – Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.
Podobne spotkania odbywają się w całym kraju. Są one jednocześnie okazją do promowania wśród młodzieży pracy w policji.

Fot. Tomasz Oszczęda

Turniej Wiedzy Pożarniczej – Młodzież zapobiega pożarom


19 lutego 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Sieradzu odbył się TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ. Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe / ponadgimnazjalne.

Drużyna z naszej szkoły w składzie: Joanna KUCHARSKA, kl. 1A SP, Klaudia SOLAREK, kl. 1B G oraz Jakub ANDRZEJEWSKI, kl. 1B SP zajęła I MIEJSCE na etapie miejskim.

Indywidualnie I MIEJSCE zajęła Joanna KUCHARSKA, która przeszła tym samym do etapu powiatowego.

GRATULUJEMY!!

Opiekun: p. Monika Kruszyńska

Zbiórka krwi – 19 lutego 2020 r.


W środę 19 lutego 2020 r.  w naszej szkole odbyła się kolejna – w tym roku szkolnym – AKCJA KRWIODAWSTWA.
Chętnych było wielu, ostatecznie krew oddały 22 osoby. Zebrano prawie 10 litrów krwi.

KTO MOŻE ODDAĆ KREW.pdf

INFORMACJE DLA KRWIODAWCÓW (skrót)

Kolejne terminy: 23 września i 02 grudnia 2020 r.