Konkurs plastyczny “Baczyński inspiruje”


Z okazji 100. rocznicy urodzin K. K. Baczyńskiego, jednego z Patronów roku 2021, został zorganizowany w naszej szkole Konkurs plastyczny “BACZYŃSKI INSPIRUJE”.

Zadaniem uczestników konkursu było samodzielne wykonanie pracy konkursowej, w dowolnej technice plastycznej; tematycznie nawiązującej do twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.  (regulamin konkursu.pdf)

LAUREATKĄ konkursu została Paulina SULARZ, kl. 3d
II miejsce zajęła Karolina GWIS, kl. 1a

Jury oceniało realizację tematu, środki wyrazu, oryginalność oraz estetykę pracy.
Autorzy najlepszych prac otrzymają NAGRODY.

Organizator konkursu: Lidia Zadka

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości


Trzyosobowa drużyna z naszej szkoły w składzie:
1) Jakub CHMIELEWSKI, kl. 2ag – I miejsce
2) Martyna KARCZEWSKA, kl. 1c – II miejsce
3) Aleksandra PAWELEC, kl. 1b – III miejsce

zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH i WYNALAZCZOŚCI w Bloku – Wynalazczość.
Drużyna ta będzie reprezentować naszą szkołę w rywalizacji o zakwalifikowanie się do FINAŁU olimpiady.

Etap wojewódzki organizuje Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim.

Opiekun: Mariusz Gławenda

45. Olimpiada Języka Angielskiego


Michał SZEWCZYK, kl. 2bG, uzyskując wymaganą ilość punktów z testu pisemnego, zakwalifikował się do części ustnej zawodów okręgowych 45. OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO.
Ostatecznie zajął 15. miejsce w okręgu i 252 w kraju.

GRATULACJE!!

Koordynator szkolnego etapu olimpiady: Luiza Lapacińska – Sobanek

Konkurs plastyczny “Baczyński inspiruje”


Z okazji 100. rocznicy urodzin K. K. Baczyńskiego zapraszam wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM “BACZYŃSKI INSPIRUJE”.

REGULAMIN konkursu.pdf

Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie pracy konkursowej, w dowolnej technice plastycznej.
Praca powinna tematycznie nawiązywać do twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Uczestnicy konkursu wybierają utwór z listy przygotowanej przez organizatora lub inny dowolny wiersz poety.

Do konkursu należy zgłosić ZDJĘCIE jednej pracy konkursowej.
Zdjęcie pracy oraz imię i nazwisko autora, klasę i tytuł utworu, który stał się inspiracją dla pracy konkursowej należy przesłać na adres: bibliotekalo2@gmail.com do 01 kwietnia 2021 roku.

Jury będzie oceniać: realizację tematu, środki wyrazu, oryginalność oraz estetykę pracy.
Autorzy trzech NAJLEPSZYCH PRAC otrzymają NAGRODY.

Lidia Zadka

Konkurs “Znam swój język ojczysty”


Franciszek ŁUGOWSKI, uczeń klasy 1c, zajął I MIEJSCE w konkursie „Znam swój język ojczysty – edycja 2021”, zorganizowanym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu.

W konkursie brali także udział: Franciszek OLEŚNIEWICZ, kl. 1c, Natalia KLUCHA, kl. 1a oraz Karol PISARSKI, kl. 1a.
Celem konkursu było promowanie poprawnej polszczyzny i bogactwa języka polskiego oraz uczczenie Światowego Dnia Języka Ojczystego.

Opiekun: Dorota Błaszczyk

LI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego


Aleksandra DYBKA, kl. 3a zakwalifikowała się do ETAPU USTNEGO Zawodów Okręgowych II stopnia OLiJP, zdobywając kolejne punkty z prac pisemnych.

Na wcześniejszym etapie, który odbył się w sobotę 13 lutego 2021 r. praca Oli, dotycząca zjawisk językowych z etapu szkolnego, została wysoko oceniona (57/60 punktów) przez Komitet Okręgowy w Łodzi. A to pozwoliło Jej zakwalifikować się do dalszego etapu na poziomie wojewódzkim.

Opiekun: Aleksandra Mielczarek – Hofman