“Kręć z nami!!” – Rywalizuj o Puchar Rowerowej Stolicy Polski


Ściągnij aplikację i rywalizuj o Puchar – Rowerowa Stolica Polski (link)

Zapraszamy do zdrowego trybu życia.
Przesiądź się z samochodu na ROWER, a przy okazji wykręćmy pierwsze miejsce dla Sieradza!!
Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli naszej szkoły do udziału w akcji AKTYWNE MIASTA – SIERADZ.

Od 1 czerwca br. trwa akcja „Rowerowej Stolicy Polski”. Rozgrywa się ona pomiędzy 53 polskimi miastami, w tym roku również w Sieradzu. Rowerzyści dorzucają przejechane kilometry do puli swojego miasta, rywalizując o podium oraz imponujące nagrody.

Aby dołączyć do rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski trzeba ściągnąć aplikację „Aktywne Miasta” i zarejestrować się. Następnie trzeba dołączyć do publicznej rywalizacji o nazwie „Rowerowa Stolica Polski 2021”.  W kategorii „Rywalizacje” wybieramy Sieradz, grupę „szkoły” i tutaj II LO im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu. Akcja trwa do 30 czerwca br.

ZAPRASZAMY !!

 

Nauczyciele wychowania fizycznego w II LO Żeromski: Magdalena Mikołajczyk, Aleksandra Rusiecka, Tomasz Kuś i Rafał Wojciechowski

Sukces Martyny w Turnieju Poezji Śpiewanej


Z wielką radością informujemy, że nasza tegoroczna absolwentka Martyna JANCZYK, uczennica kl. 3a zdobyła I nagrodę w TURNIEJU POEZJI ŚPIEWANEJ w Eliminacjach Wojewódzkich 66. OKR i zakwalifikowała się do ogólnopolskiego FINAŁU, który odbędzie się we Włocławku.

Od wielu lat z Martyną pracuje p. Anna Jura, instruktorka wokalna.

SERDECZNE GRATULACJE!!

Aleksandra Mielczarek – Hofman

Złota sztafeta


13 czerwca 2021 r. w Łodzi odbyły się MISTRZOSTWA POLSKI w wielobojach i sztafetach. Na podium stanęli LEKKOATLECI z Sieradza. (link)

ZWYCIĘSTWO odniosła sztafeta 4 x 200 m LKS-u MOSiR Sieradz w składzie: Jarosław GOŁĄB (absolwent), Szymon Grzegorzewski, Jakub PĘDZIWIATR (absolwent) i Patryk Pawłowski. Zawodnicy pobiegli w czasie 1:28.11.
Wyprzedzili Juvenię Białystok (1:28.47) i Ursynów Warszawa (1:28.69).
Brązowy medal wywalczyła sztafeta Żegliny Sieradz.

Trenerem zwycięskiej drużyny jest Tomasz Kuś. 

Fot. nasze.fm

Magdalena Kupis FINALISTKĄ Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej


Ogromny sukces tegorocznej absolwentki naszej szkoły!!!
Magdalena KUPIS, kl. 3b została FINALISTKĄ XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. (link)

Tegoroczna XXXIV Olimpiada przebiegała pod hasłem: „Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii”.
Ogólnopolska OWE organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, przy współudziale MEN.
Należy ona do największych i najważniejszych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekonomicznej, skierowanych do uczniów szkół średnich z całego kraju.

Magda wcześniej brała udział w zawodach okręgowych, uzyskała odpowiednią liczbę punktów z testu oraz za zadanie analityczne i dzięki temu awansowała do zawodów III stopnia (centralnych).
Ostatecznie w finale zajęła 47. miejsce w Polsce.
Magdzie jako finalistce przysługuje prawo wyboru indeksu na kilkadziesiąt wyższych uczelni w kraju.

GRATULACJE!!

Opiekun: Monika Kruszyńska

 

3 miejsce w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości


Zuzanna CHOJECKA, Amelia GIBKA i Błażej SOBCZAK zostali LAUREATAMI Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w Bloku – Innowacje Techniczne. (link)
Uzyskali 3 MIEJSCE w Polsce.

Zespół z klasy 2cG w składzie: Zuzanna Chojecka, Amelia Gibka i Błażej Sobczak przeprowadził w czasie miesięcy nauczania zdalnego własne badania naukowe, których celem była ocena przydatności niektórych gatunków owadów w biodegradacji tworzyw sztucznych.
Metodyka badań była autorska a wyniki bardzo obiecujące. Na ich podstawie olimpijczycy napisali ROZPRAWĘ NAUKOWĄ, pt.: ” Wykorzystanie owadów w biodegradacji odpadów organicznych i zawierających tworzywa sztuczne”, w której szczegółowo przedstawili wnioski z badań oraz swój innowacyjny pomysł wykorzystania owadów do rozkładu odpadów zawierających tworzywa sztuczne.

Opracowanie zostało docenione pierwotnie na etapie wojewódzkim (1 miejsce), a następnie w finale olimpiady przez naukowców z warszawskich uczelni wyższych (3 miejsce w kraju).

Interdyscyplinarna Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości daje wymierne korzyści laureatom i finalistom.
Dzięki osiągniętemu sukcesowi nasi laureaci uzyskują INDEKS NA WYMARZONE STUDIA MEDYCZNE. Czeka na nich Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Uniwersytet Medyczny w Gdańsku.

Gratulujemy sukcesu!!!

Opiekun: Mariusz Gławenda

 

Kinga laureatką konkursu “Opowiem Wam wierszem…”


07 czerwca 2021 r. w PBP w Sieradzu wręczono nagrody LAUREATOM  IV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego “Opowiem Wam wierszem…” (link)

Po obejrzeniu i wysłuchaniu recytacji uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych oraz klas I szkół ponadpodstawowych z Sieradza, Barczewa, Wróblewa, Dąbrowy Wielkiej, Unikowa, Chojnego jury konkursu przyznało nagrody.

Wśród grona laureatów konkursu znalazła się uczennica II LO – Kinga ŁODO, kl. 1d.

GRATULACJE!!

Opiekun: Aleksandra Mielczarek-Hofman

Badanie PISA


Drodzy Uczniowie,
Badanie PISA (Program międzynarodowej oceny umiejętności uczniów – Programme for International Student Assessment)
odbędzie się 31 maja 2021 r. o godz. 10.00 w sali gimnastycznej.

Jakub Chmielewski FINALISTĄ Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości


Jakub CHMIELEWSKI z klasy 2aG został FINALISTĄ Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w Bloku – Wynalazczość. (link)

Kuba uzyskał WYSOKI WYNIK w etapie ogólnopolskim olimpiady i znalazł się w gronie FINALISTÓW dzięki swojej ciężkiej pracy. Wiele godzin poświęcił na zdobywanie wiedzy z zakresu historii wynalazczości oraz na nabywanie umiejętności interpretacji i zastosowania przepisów prawa dot. ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości ma charakter interdyscyplinarny i daje wymierne korzyści laureatom i finalistom. Wiele uczelni wyższych w Polsce przyznaje im maksymalny wynik punktowy podczas rekrutacji na prestiżowe kierunki studiów lub całkowicie zwalnia z postępowania rekrutacyjnego (czyli “indeks z automatu”).

W gronie tych uczelni znajdują się najlepsze uniwersytety: np. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, gdzie finaliści tej olimpiady uzyskują wynik punktowy równy 100% z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym. Tym samym automatycznie uzyskują indeks na wiele kierunków m.in. na prawo, gdzie w rekrutacji brany jest pod uwagę wynik jednego wybranego egzaminu na poziomie rozszerzonym, a matematyka znajduje się pośród przedmiotów punktowanych. [https://rekrutacja.uj.edu.pl/documents/1458734/20924842/lista.olimpiad_uj.2019.pdf/f2c71ec8-6bb2-4502-ade0-602bb5cf7f2b]

Uniwersytet Śląski w Katowicach całkowicie zwalnia finalistów Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości z postępowania kwalifikacyjnego na 15 kierunków studiów, w tym na kierunki takie jak: prawo, administracja, biotechnologia, mechatronika. [http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal_do_535_2020_1.pdf]

Z kolei na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym laureaci i finaliści OITiW uzyskują maksymalną liczbę punktów w rekrutacji na tak prestiżowy kierunek jak medycyna (bez względu na wyniki egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym). [https://rekrutacja.gumed.edu.pl/attachment/attachment/69359/u1320_na_2122_zalacznik_nr_1_poprawki_po_senacie_24_02_2020_1_.pdf]

GRATULUJEMY Kubie sukcesu!!!
Życzymy trafnego wyboru uczelni i kierunku przyszłych studiów.

Opiekun: Mariusz Gławenda

66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski


12 maja 2021 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu odbyły się Międzypowiatowe Eliminacje do 66. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO. (link)

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski to konkurs adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i osób dorosłych. Ma najdłuższą tradycję w naszym kraju i odbywa się w kilku kategoriach – Turniej Poezji Śpiewanej, Turniej Recytatorski, Turniej “Wywiedzione ze słowa” i Turniej Teatrów Jednego Aktora.
W eliminacjach międzypowiatowych zaprezentowało się 24 uczestników.

W kategorii – TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowała się Martyna JANCZYK, kl. 3a.
W TURNIEJU RECYTATORSKIM nominację do eliminacji wojewódzkich zdobyli Zuzanna CHOJECKA, 2c GOliwia MILCZAREK, 1c i Marcin ŚWINIARSKI, 1a .

Tegorocznym organizatorem Międzypowiatowych Eliminacji 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu.

Opiekunami młodzieży były polonistki Dorota Błaszczyk i Aleksandra Mielczarek – Hofman

HARMONOGRAM NAUCZANIA HYBRYDOWEGO


               Zgodnie §4  rozporządzeniem MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poniżej przedstawiamy

 

HARMONOGRAM NAUCZANIA HYBRYDOWEGO

od 17 maja do 30 maja 2021 r.

17.05.2021 r.- 21.05.2021 r.

Klasa IIaG, IIbG, IIcG, IIdG, IIaSP i IIbSP  – nauka stacjonarna w szkole

pozostałe klasy – nauka zdalna

 

24.05.2021 – 28.05.2021 r.

Klasa Ia, Ib, Ic, Id, IIcSP, IIdSP – nauka stacjonarna w szkole

pozostałe klasy – nauka zdalna