II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego - Informacje


II Liceum Ogólnokształcące im. S Żeromskiego jest szkołą, która realizuje wizję kształcenia, zapewniającą sukces swoim uczniom. Wysoka zdawalność matury na poziomie wyższym niż średnia w kraju gwarantuje absolwentom kontynuację nauki na studiach wyższych. Niepowtarzalna atmosfera „Żeromskiego”, wymagania, ale także szanse stwarzane uczniom to efekt dobrze rozumianej współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym i dowód na umiejętność reagowania na potrzeby rynku pracy. Odważne decyzje, podejmowanie wyzwań, realizacja projektów edukacyjnych pozwala określić II LO mianem szkoły nowoczesnej.

Sukcesy naszych uczniów

Sukcesy sportowe

Galeria archiwalna II LO

Aktualności

Plan zajęć

Dziennik elektroniczny

Samorząd Uczniowski

Biblioteka szkolna

Zastępstwa

Galeria szkolna

``Srebrna Szkoła``

Rekrutacja 2022/2023

Projekty edukacyjne

Pomagamy innym

50-lecie szkoły. Od Budowlanki do Żeromskiego 1968-2018

Matura

Aktualności i wydarzenia

II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego

Wyznacznikiem jakości pracy każdej szkoły jest ilość uczniów zdających pozytywnie egzamin maturalny i dostających się na studia. Nasi absolwenci dostają się do wszystkich uczelni w Polsce. Studiują na KUL-u, Uniwersytetach: Gdańskim, Warszawskim, Wrocławskim, A. Mickiewicza w Poznaniu, Jagiellońskim, M. Kopernika w Toruniu, Politechnikach: Łódzkiej, Gdańskiej, Warszawskiej, Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi i wielu innych. Kształcą się również poza granicami kraju, np. w Wielkiej Brytanii, uczestniczą w studenckich stażach zagranicznych np. w Japonii. Taki efekt zapewniamy przemyślanym doborem przedmiotów kierunkowych w zakresie nauk ścisłych i wysokim poziomem nauk humanistycznych.

Kadra pedagogiczna II LO to w zdecydowanej większości nauczyciele dyplomowani, posiadający uprawnienia egzaminatorów i czynnie biorący udział w pracach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. W ocenie uczniów są to nauczyciele kompetentni, profesjonalni, życzliwi. Wszyscy aktywnie uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, są otwarci na zmiany, zdobywają kolejne umiejętności, które wykorzystują w praktyce szkolnej.

Uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie wyniki na egzaminie maturalnym umożliwiające im studia na wybranych kierunkach różnych uczelni. Osiągają także znaczące sukcesy w nauce i sporcie, z których każdy dostrzegamy i doceniamy. Najlepsi nasi uczniowie co roku nagradzani są stypendiami Prezesa Rady Ministrów i Starosty Sieradzkiego.

Szkoła posiada świetnie wyposażone pracownie, w każdej z nich – obok pomocy naukowych – znajduje się rzutnik, komputer z dostępem do Internetu, w kilku tablice interaktywne. Jedna z pracowni polonistycznych wyposażona została w profesjonalne kino domowe umożliwiające odbiór na wysokim poziomie technicznym dzieł filmowych.  Budynek ma bardzo nowoczesną halę sportową i małą salę gimnastyczną wyposażoną w sprzęt do fitnessu (m.in.: bieżnie, rowery treningowe, stepy) i tenisa stołowego. Posiada również boisko lekkoatletyczne. Szkoła może się pochwalić dobrze wyposażoną biblioteką ze stanowiskami komputerowymi i czytelnią. Każdy uczeń ma dostęp do osobistej szafki. Budynek jest monitorowany i chroniony przez całą dobę.

Nasza szkoła pozwala rozwijać się wszystkim uczniom. Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych pomaga rozwijać zarówno zainteresowania naukowe, jak i pasje sportowe. Zajęcia naukowe służą poszerzaniu wiedzy, przygotowaniu do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, a także powtórzeniu wiadomości pod kątem egzaminów maturalnych. „Żeromski” wspiera wszystkich uczniów, tych ze średnimi wynikami również, nie wywiera zbędnej presji, proponuje możliwości rozwoju. Szkoła może pochwalić się dobrymi relacjami pomiędzy uczniami, przyjazną atmosferą. Sprzyjają temu liczne wyjazdy integracyjne w formie wycieczek, rajdów pieszych i rowerowych, spływów kajakowych czy też wyjazdy o charakterze naukowym i krajoznawczym, w Polsce oraz poza jej granicami. Na dobry klimat szkoły składają się też imprezy organizowane m.in. z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, np. coroczna gra miejska, w której oprócz intensywnych wrażeń zdobyć można świetne nagrody. Integracji służy również udział w działaniach Szkolnego Wolontariatu, Polskiej Akcji Humanitarnej, Akcji Krwiodawstwa, Szlachetnej Paczki czy Góry Grosza. Jest w czym wybierać.

Nadchodzące wydarzenia

Egzaminy maturalne – 04 – 23 maja 2022 r.

Pożegnanie klas maturalnych – 29 kwietnia 2022 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 – 01 września 2021 r.

Przyjdź! Stań się jednym z nas!

Zobacz zdjęcia Odwiedź nas