Z okazji Dnia Wiosny

BIBLIOTEKA  SZKOLNA

zaprasza do malowania i fotografowania

ZWIASTUNÓW WIOSNY

Prosimy o składanie podpisanych prac do biblioteki.
Najlepsze rysunki i zdjęcia znajdą się na wystawie szkolnej.

Termin oddawania prac: 13 kwietnia 2012 r.

L. Zadka